Projenin veri toplama yöntemi, içerik analizidir. Proje kapsamında 1990-2020 döneminde yürütmenin başı olan başbakanın/başkanın üyesi olduğu parti programları ve seçim manifestoları ile başbakan/başkan ve dışişleri bakanlarının, ulusal ve uluslararası ortamlarda yaptıkları dış politika içerikli konuşmaları içerik analizine tabi tutulacaktır. Bu çerçevede, analiz birimi ilgili konuşma metni ve/veya parti dokümanıdır. Ölçüm birimi ise cümlede tek bir fiile işaret eden ifadedir. Dış politikada belirlenen rolleri ve kültürel değerleri gösteren değişkenler, her bir konuşmada ilgili değişkeni gösteren ifadenin, toplam ifadeler içindeki yüzdelik oranı olarak kodlanacaktır. Proje verisinin analizi için nicel regresyon yöntemleri kullanılacaktır.