Sosyal Ekonomik ve Politik Araştırmalar Merkezi (SEPAM) bünyesinde yer alan Toplumsal Katkı Komisyonu’nun amacı kamu, özel sektör ve sivil toplum paydaşlarıyla etkileşim ile planlanan etkinlik ve projelerle toplumsal fayda sağlamaktır. Toplumsal, ekonomik veya siyasi konularda düzenlenen panel ve seminerler bu amacı gerçekleştirmek için en sık başvurulan yöntemlerdir. SEPAM tarafından yürütülen proje çıktılarının hem vatandaş hem de farklı kamu ve özel sektör paydaşları ile paylaşılması da kurumun toplumsal katkı sağlama yöntemlerinden bir diğeridir.