SEPAM, Antalya Bilim Üniversitesi çatısı altında faaliyet gösteren bir araştırma ve uygulama merkezidir. SEPAM’ın  amacı; ulusal ve uluslararası düzeylerde ortaya çıkan çeşitli sosyal, ekonomik ve politik konuları disiplinlerarası bir yaklaşımla incelemek ve araştırmak ve bu konularda yapılacak çalışmalar ve düzenlenecek çeşitli aktivitelerle üniversiteyi ve tüm toplumu bilgilendirmek, bu konularda faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşları bir araya getirerek uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşım ağlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, sektörel ve akademik eğitim imkanı sunmak ve uluslararası diyalog ve işbirliğini desteklemektir.

Merkezin temel faaliyet alanları, sosyal, ekonomik ve politik konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeylerde konferans, sempozyum, çalıştay, seminer ve benzeri faaliyetler düzenlemek; değişik sektörlere mensup çalışanların meslek içi eğitimlerinde, sosyal, ekonomik ve politik alanlarda programlar, mesleki kurslar ve sertifika programları hazırlamak ve yürütmek; ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla Merkezin amacı doğrultusunda işbirliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak temin etmek ve projeleri uygulamak ve/veya uygulamalarının takibini yapmak; ulusal ve uluslararası düzeylerde sosyal, ekonomik ve politik alanlarda araştırma yapmaya elverişli nitelikte bir kütüphane ve arşiv oluşturmak, ulusal ve uluslararası elektronik iletişim ağı kurmak, Merkeze ait süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak; üniversite bünyesinde çalışan akademisyenleri ve yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapan öğrencileri, ulusal ve uluslararası düzeylerde sosyal, ekonomik ve politik alanlarda araştırmalar yapmaya özendirmek ve ulusal ve uluslararası düzeylerde ortaya çıkan ve Türkiye ve yakın bölgesini etkileyen sosyal, ekonomik ve politik gelişmeleri yakından takip etmek ve bu konularda kapsamlı değerlendirmeler yaparak ilgilileri ve kamuoyunu bilgilendirmektir.