Bu proje, iç siyasette etkili olan ve iktidara taşınan kültürel değerlerin, ülkelerin dış politika davranışlarını nasıl şekillendirdiğini araştırmayı amaçlamaktadır. Projenin bağımlı değişkeni ülkelerin dış politika davranışı, bağımsız değişkeni ise kültürel değerlerdir. Bu bağlamda, değişkenleri kavramsallaştırmak ve işlevsel hale getirmek için Rol Kuramı ve Siyasi Kültür Kuramı kullanılmıştır.