ABU Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Cerem I. Cenker-Özek ve Dr. Öğr.Gör. Toygar Halistoprak'ın birlikte hazırladıkları "Dış Politikanın Kültürel Temelleri: Özgün Bir Veri Seti ile Ülkeler Arası Nicel Bir Araştırma" başlıklı proje TÜBİTAK 1001_Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmektedir.

Bu proje, kültürel değerlerin ülkelerin dış politikada kendilerine atfettikleri roller üzerinde nasıl etkili olduğunu, 1990 ile 2020 yılları arasında ABD, İngiltere, Almanya, Rusya ve Türkiye'den elde edilecek özgün bir veri setiyle analiz edecektir.