1.Yerel, ulusal ve/veya uluslararası paydaşlarla farklı sosyal bilimler alanında araştırma odaklı işbirlikleri kurmak, bu iş birliklerini sürdürmek ve bu iş birlikleri sonucu ortaya konan bilimsel bilgiyi toplum ile paylaşmak

2.Sosyal bilimler alanında proje yürütmek ve proje çıktılarını toplum ile paylaşmak

3.Sosyal bilimler alanında güncel konularla alakalı farklı toplumsal kesimlere hitap eden seminer, panel ve konferanslar düzenlemek

4.Toplumsal katkı amacıyla sürdürülen faaliyetlerde paydaş memnuniyetini ölçmek, değerlendirmek ve ilgili aksiyon planları oluşturmak