Türkiye Tarihi Seminerleri Dizisi

1.Oturum "II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparatorluğu" -Dr. Akın SEFER - 25.02.2022

2.Oturum "Lozan Barış Anlaşması" - Doç. Dr. Sevtap DEMIRCI - 18.03.2022

3.Oturum "Tek Parti Döneminde Türkiye" - Prof. Dr. Zafer TOPRAK - 25.03.2022

4.Oturum "Demokrat Parti Döneminde Türkiye" - Doç. Dr. Murat KASAPSARAÇOĞLU - 08.04.2022

5.Oturum "İki Darbe Arası Dönemde Türkiye" - Prof. Dr. Asım KARAÖMERLİOĞLU - 22.04.2022 "

6.Oturum "1980'ler ve 90'lar Türkiyesi" - Doç. Dr. Murat KASAPSARAÇOĞLU - 13.05.2022

51. SEPAM Semineri  "Değerler ve Dijital Dönüşüm” -21 Kasım- Prof. Dr. İsmail YÜKSEK ve Dr. Ali Cem BAŞARIR 

52. SEPAM Semineri  "Introduction to AI for Social Scientists: A Conservation with Professor Hilal Kazan - 14 Aralık – Doç. Dr. Hilal KAZAN