Ufukta Yeni Bir Soğuk Savaş mı? Tarık Oğuzlu

  • /
  • MAKALELER
  • /
  • Ufukta Yeni Bir Soğuk Savaş mı? Tarık Oğuzlu
Ufukta Yeni Bir Soğuk Savaş mı? Tarık Oğuzlu

Ufukta Yeni Bir Soğuk Savaş mı? Tarık Oğuzlu

Bu çalışmada Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin gibi kilit küresel oyuncular arasında ortaya çıkan jeopolitik çatışmaların Washington ve Moskova arasındaki Soğuk Savaş dönemi siyasetini ne derece hatırlattığı incelenmektedir. Elinizdeki metnin amacı, Soğuk Savaş döneminde yaşanan gerginliklerle bugün yaşanılanların dinamiklerinin karşılaştırmalı bir analizini sunmaktır. Küresel güçler arasında yeni bir Soğuk Savaş'ın eşiğinde olup olmadığımız sorusununu cevaplamak önemlidir. Çalışmanın temel argümanı, günümüz büyük güçlerinin arasındaki ilişkilerin Soğuk Savaş dönemindeki büyük güç ilişkilerinden farklılıklar arzettiğidir.

04 Mayıs 2015