Dış Politikada Ahlakın Sınırları

  • /
  • MAKALELER
  • /
  • Dış Politikada Ahlakın Sınırları
Dış Politikada Ahlakın Sınırları

Dış Politikada Ahlakın Sınırları

Günümüz dünyasında geleneksel devlet sınırlarının dışındaki ‘öteki’aktörlerle ilişkiler giderek artmaktadır. Bu durum, bir taraftan karar alıcıları dış siyasette ahlaki konusunda her zamankinden daha fazla zorlamakta diğer taraftan da dış siyasette ahlakın ne olduğunu giderek daha karmaşık bir hale getirmektedir. Bu kısa makale, ahlaki bir dış siyasetin yurt içinde ve yurt dışında sınırları net biçimde tanımlanmış halklar için iyi şeyler yapılması ile ilgili olduğu varsayımından hareket etmektedir. Yazının temel hedefi, devlet liderlerinin ahlaki dış politika yürütürlerken kimin adına hareket ettiklerini anlamaktır. Siyasi toplulukların ahlaken nasıl tanımladıklarına verilen farklı cevaplara bağlı olarak ahlaki bir dış siyasetin ne olduğu sorusu değişmektedir. 

08 Ağustos 2015