Diğer

  • /
  • Diğer
Diğer

SEPAM- Antalya Kent Konseyi Kent Konferansları Serisi 1 -  28 Şubat

 “Estetik Yaklaşımlar ve Kentsel Estetik” – Prof. Dr. Yusuf Mehmet Örnek

 

SEPAM – Antalya Kent Konseyi Kent Konferansları Serisi 2 - 13 Mart

Etkili İletişimin Nöro-Linguistik Kodları – Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaplan

 

 SEPAM - Soru/Cevap Serisi 2 – 20 Mayıs

 Yeni Küresel: Nano_insan, Dijital Toplum ve Topluluklar – Doç. Dr. Ali Öztürk