Türkiyenin Değişen Uluslarası Statüsünü Değerlendirmek: Bir Sosyal Ağ Analizi Perspektifi

  • /
  • ARTİCLES
  • /
  • Türkiyenin Değişen Uluslarası Statüsünü Değerlendirmek: Bir Sosyal Ağ Analizi Perspektifi
Türkiyenin Değişen Uluslarası Statüsünü Değerlendirmek: Bir Sosyal Ağ Analizi Perspektifi

Türkiyenin Değişen Uluslarası Statüsünü Değerlendirmek: Bir Sosyal Ağ Analizi Perspektifi

Son on yılda Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Türk dış politikası, değişen dünya düzeninde Türkiye’ye yeni bir rol arayışı ile şekillenmiştir. Davutoğlu; öncesinde başdanışman, ardından Dış İşleri Bakanı ve nihayet başbakan olarak Türkiye’yi bölgesel güçlerden biri haline getirmeyi hedeflemiştir. Bu yöndeki heyecan, dış siyasette artan aktivizmde, askeri yatırımlarda ve Türkiye’yi çevreleyen komşu bölgeler ile artan ticarette vücut bulmuştur. Türk siyasetinin hedefleri aynı zamanda kültürün, siyasi değerlerin ve dış politikanın birleşimi ile somutlaştırılan yumuşak unsurları de içermektedir. Hükümetlerin diplomatik bağlantılara yatırımı da bu yönde bir güç arayışı olmakta ve dışarıda artan diplomatik misyonlarla karşımıza çıkmaktadır. Bu kısa çalışma ile Türk Dış Politikasına Sosyal Network Analizi ile yeni bir yorum getirilmekte ve bu paradigmanın sağladığı araçlarla Türkiye’nin statüsü ölçülmektedir. 

30 November 2015